Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.


Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za czas choroby wynagrodzenie. Do określonej ilości dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających zbadać ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie zacząć skuteczne działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa zwolnień lekarskich jest skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.