Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.


Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a spadki widoczne były aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla gospodarki, którą będzie napędzał wzrost pensji. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest regularny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku ogólna liczba ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Główną przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła słyszy się często od XIX wieku, a nadal pomimo stosowania dużej liczby najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.