Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.


Ostatnie miesiące to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wyniosło około ośmiu procent, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, w nich już od paru lat ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja będzie korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ilość osób bez pracy osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Takie hasła często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.