Scenki z zarządzania – materiały do pracy magisterskiejInformujemy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska : „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”
  • symulacja biznesowa : „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego” oraz „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • zabawa strategiczna : „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych”
  • zabawa lingwistyczna : „System wartości w utworach Hip-Hopowych” oraz „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)”
  • gra lingwistyczna : „Smok w politeistycznych mitologiach Europy” i „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)”
  • zabawa komunikacyjna : „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu” oraz „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • symulacja edukacyjna : „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” i „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na danych źródłowych z twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • zabawa zespołowa : „Wpływ internetu na media tradycyjne” oraz „Postrzeganie prawdy przez myślicieli średniowiecznych”
  • gra edukacyjna – „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” i „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”