Decyzje – szkolenia z przywództwa – Integra House


Lista nagrodzonych wniosków w programie dofinansowań Kanadyjskiego Grantu Rozwojowego:

  • H8/E/ŁÓDZKIE-, wzmocnienie konkurencyjności firmy SED-JA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wysokoobrotowej obróbki skrawaniem na frezarce liniowej umożliwiającej wyprodukowanie innowacyjnego krzesła dla osób starszych z dysfunkcją ruchu., SED-JA Sp. z o.o., . Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Avenhansen
  • F3/C/LUBUSKIE-, ekonomizacja oraz komercjalizacja innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie kluczem do zdobycia nowych rynków zbytu. , NOBUD SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Brainstorm .
  • BA6/F/ZACHODNIOPOMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej na skalę światową technologii wykorzystującej do produkcji nowych akumulatorów część odpadów z recyklingu akumulatorów, „LOXA” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia w spółce Integra Consulting
  • CC9/K/ŚLĄSKIE-, Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)., MPS-MECHANIK SA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Herra. Zalecane szkolenia w fundacji House of Skills
  • 8/W/DOLNOŚLĄSKIE-, Zakup innowacyjnego lasera medycznego oraz aparatu ultrasonograficznego., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA ŻUBROWSKA-MAZUR, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Avenhansen
  • E1/F/DOLNOŚLĄSKIE-, poprawa konkurencyjności Spółki poprzez kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii montażu grodzic, rur i pali, PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zaakceptowano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • DC9/W/ŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie produkcji innowacyjnych, wysokoelastycznych membran dyspersyjno-emulsyjnych dla branży budownictwa drogowego oraz kubaturowego w oparciu o własne prace badawcze., MIXBUD PATRYK BILKE, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Skała. Zalecane szkolenia w agencji Integra Consulting
  • C4/X/KUJAWSKO POMORSKIE-, Otwarcie Poradni Ortoptyczno-Pleoptycznej – wczesna diagnostyka i profilaktyka wady zeza u dzieci i dorosłych, NZOZ Centrum Optyka, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie ODiTK