Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne


W związku z audytem działania funduszowego nr BLY/13 3 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas spotkania obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Kursy w Zakopanem
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Transport rurociągowy
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zgierski oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne Ostrołęka S.A., TAPETY GNASZYN S.A., Kompania Spirytusowa „WRATISLAVIA” POLMOS Wrocław S.A., ECO-2, Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Kazimierz Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz s.j. , „TECHNISOFT” , Agresiv Media Norbert Werkowski, DIGITALREPUBLIC , Invigo S.A., MARBA , SMS Central Marcin Kapustka, WAMTECHNIK , IDS A.Dyderski , Promesa Plus , PHU BUDMON Monika Maciak

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.