Subwencje na warsztaty z zarządzaniaOgłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Podkarpacki Program Pomocowy” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano niżej wymienione programy:

 • zbudowanie mobilnego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – treningi handlowe
 • stworzenie internetowej platformy wiedzy i nauki w zakresie nauk matematycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich – treningi z zarządzania czasem
 • Warsztaty Dla Firm Handlowych – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie platformy zdalnej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie portalu internetowego JamasMed jako implementacja modernizacyjnego narzędzia na rynku usług medycznych – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie serwisu księgowości cyfrowej dla mikro i małych firm – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie serwisu usługowej, narzędziowej digitalizacji dokumentów – treningi miekkie
 • progres innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez wdrożenie modelu B2B – warsztaty sprzedażowe
 • zwiększenie podaży usług multimedialnych dla MSP branży budowlanej przez stworzenie zdalnego programu Wspierania Inwestycji Budowlanych – warsztaty interpersonalne
 • AMBER-NETpl – struktura elektroniczna automatycznie gromadząca i udostępniająca informacje o aktualnych ofertach przetargowych – szkolenia z delegowania
 • weryfikacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – szkolenia z asertywności
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia planów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – szkolenia z obslugi klienta
 • wkładem – szkolenia HR
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – szkolenia sprzedażowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – treningi HR
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy – treningi biznesowe