Zawiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie


Informacja – egzamin – Kurs CoachówNiniejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Wewnętrznych:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym etapem egzaminu powinien stać się temat zamknięte szkolenie z innowacyjności I kreatywności

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • etykieta w biznesie
 • Zarządzanie firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie
 • okresowa ocena pracowników


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” ŁÓDŹ
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 132 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE
 • ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE
 • „JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSIEDLA ŁAWICA
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW IMIENIA IRENY RAJKOWSKIEJ
 • GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DELFIN”
 • FUNDACJA „DBAM O ZDROWIE”
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • KLUB PIŁKARSKI „STAROGARD”
 • ŁAGOWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI ROWEROWEJ I PIESZEJ