Ćwiczenia integracyjne – tezy do egzaminuZawiadamiamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Doświadczalne zaleca się poniższe tezy do superwizji końcowej:

  • zabawa decyzyjna – „Wpływ sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie na funkcjonowanie turystyki w tym kraju” oraz „Problem macierzyństwa w dyskursie feministycznym”
  • gra biznesowa : „Weryfikacja przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych” oraz „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • symulacja zespołowa – „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” oraz Korporacyjne Symulacje i „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ”
  • zabawa strategiczna : „Obraz społeczeństwa polskiego w dostępnych komediach oświeceniowych” oraz „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • symulacja edukacyjna : „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na studium przypadku obserwowanych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” oraz „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • gra kreatywna – „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki” i „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych”
  • gra decyzyjna : „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” i „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat”
  • zabawa językowa – „Ideał osobowy kobiety na danych źródłowych z świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki” oraz „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na modelu wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”
  • symulacja biznesowa : „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” i „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”