Subwencje na kursy z zarządzaniaPotwierdzamy że w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Program Regionalny” do czwartego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • zbudowanie elektronicznego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania systemami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach systemowych – szkolenia handlowe
 • stworzenie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz – treningi HR
 • Szkolenia Biznesowe w Katowicach – treningi z kreatywności
 • zbudowanie platformy oraz wdrożenie e-usługi w postaci technologicznego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – treningi z delegowania
 • stworzenie portalu społecznościowego niskie opłaty – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – warsztaty z obslugi klienta
 • zbudowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijsystemistepl – warsztaty negocjacyjne
 • progres konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – warsztaty z zarządzania projektem
 • zwiększenie poziomu importu poprzez zaimplementowanie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia pracownicze
 • „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla nowoczesnych przedsiewziec” – szkolenia z komunikacji
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – treningi ze stresu
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – treningi negocjacyjne
 • Budowa i implementacja platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów interaktywnych do druku offsetowego – szkolenia z obslugi klienta
 • Centrum kompetencji zarządzania własnością intelektualną – IP Hub – warsztaty z zarządzania projektem
 • CLAW – nowoczesne narzędzie wspomagające tworzenie gier i osystemowania multimedialnego dla – szkolenia pracownicze
 • E-budownictwo i e-architektura – nowe dziedziny e-biznesu powstałe poprzez uruchomienie innowacyjnych e-usług – treningi firmowe
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – warsztaty handlowe