Scenki menedżerskie – zagadnienia do pracy zaliczeniowejZawiadamiamy że na programie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa decyzyjna – „Fantastyczność kultury współczesnej” i „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • zabawa decyzyjna : „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” oraz „Igrzyska gladiatorskie”
  • gra biznesowa : „Dwie twarze Oskara Schindlera” oraz Gry Szkoleniowe i „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli”
  • zabawa kreatywna : „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej” oraz „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”
  • symulacja zespołowa : „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” i „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku”
  • gra decyzyjna : „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” i „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju”
  • zabawa językowa : „Rozumienie pojęcia terroryzm” i „Problem macierzyństwa w dyskursie feministycznym”
  • zabawa komunikacyjna : „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem” i „Świete drogi Europy”
  • gra lingwistyczna – „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” oraz „Tabu krwi”