Scenki strategiczne – tezy do pracy dyplomowejOgłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne dopuszcza się nizej wymienione tezy do superwizji końcowej:

  • zabawa biznesowa : „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” oraz „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach”
  • zabawa komunikacyjna : „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej” i „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013”
  • zabawa słownikowa : „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe” oraz Nowe Gry Negocjacyjne i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • gra językowa – „Jak media oddziaływują na rozwój agresji u młodzieży” i „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • symulacja zespołowa – „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.” oraz „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców”
  • gra strategiczna : „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową” i „Tragizm ludzkiej egzystencji w utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • zabawa menedżerska – „Igrzyska olimpijskie w czsach nazizmu. Berlin 1936” oraz „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • symulacja zespołowa – „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Obraz Francji w „Lalce” Bolesława Prusa i jej adaptacji filmowych”
  • zabawa słownikowa – „Dramat życia obozowego w obserwowanych utworach literackich” oraz „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”