Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje


W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr NIJC/94 9 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Programu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Kursy w Mazurach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja tapet
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz miński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „MIĘSTAR” S.A., Huta Szkła „Jarosław” S.A., NORDKALK MIEDZIANKA S.A., TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” , „KELVIN” , branżowe.pl , Extreme Commerce Sp. z o.o., Ifun4all sp. z o.o., Medizone Sp. z o.o. , TAXNOVA , Żeneta Chachulska ArtWand, J. A. Gąska- Jacek Gąska i Aleksander Gąska Spółka Jawna, DEKOR Media Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.