Dotacje na szkolenia HROgłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Infrastrukturalny” do kolejnego etapu dostały się następujące projekty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy społecznościowo-aukcyjnej – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie multimedialnych kursów zdalnego nauczania kandydatów na kierowców zawodowych – szkolenia negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Pracowników w Krakowie – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – szkolenia HR
 • stworzenie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie serwisu eksperckiego z oprogramowaniem analitycznym dla finansistów – treningi z przywództwa
 • zbudowanie sieci sprzedaży systemu Delta Controls w Bułgarii i na Węgrzech – warsztaty z zarządzania czasem
 • PKWiU 316211 – treningi menedżerskie
 • zoptymalizowanie poziomu importu firmy INTER-WIDEX na rynki wschodnie i unijne – Etap I – szkolenia z przywództwa
 • ”opracowanie i implementacja metodyki wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – szkolenia z zarządzania czasem
 • Autonomic AirSync: proces Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia miekkie
 • zaudytowanie i implementacja modernizacyjnej procedury produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – szkolenia ze stresu
 • PKWiU: 334023 – warsztaty z asertywności
 • Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej – treningi firmowe
 • Depresja – mechanizmy – terapia – warsztaty z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej procedury produkcji wkładów do zmywarek – szkolenia ze stresu
 • multimedialna wymiana danych jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w firmie ABT AUTONISS – szkolenia sprzedażowe