Symulacje integracyjne – zalecenia do egzaminuOgłaszamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe rekomendujemy poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra edukacyjna : „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • zabawa biznesowa : „Wizerunek kobiet w polityce na przykładzie reklam wyborczych” i „Termiczne pory roku w Polsce”
  • gra językowa : „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” oraz Symulacje oraz „Prasa polska w zaborze pruskim wobec germanizacji w latach 1793-1918”
  • zabawa strategiczna – „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich” i „Obraz harcerstwa gnieźnieńskiego utrwalony w pamięci społecznej”
  • zabawa słownikowa : „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol” i „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej”
  • gra słownikowa : „Sposób kreowania postaci ojca w twórczości Danila Kiša” i „Działalność macedońskiej partii politycznej WMRO-DPMNE i jej porównanie z Narodową Demokracją”
  • symulacja strategiczna : „Jest w ludzie siła niespożyta…’ Młodopolski obraz wsi w twórczości Jana Kasprowicza” oraz „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych”
  • zabawa edukacyjna : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” oraz „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa biznesowa : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” i „William Wallace (1272-1305). Bohater narodowy Szkotów czy banita”