Środki Unijne na warsztaty zamknięteOgłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Wielkopolski Program Pomocowy” do czwartego etapu zaakceptowano niżej wymienione projekty:

 • zbudowanie cyfrowej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie kompleksowego internetowego serwisu przewodnika turystycznego po świecie – szkolenia handlowe
 • Kursy Zarządzanie – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie otwartego sytemu integrującego nawigację pieszą i nawigację środkami transportu publicznego – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie serwisu internetowego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie usługi technologicznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – treningi interpersonalne
 • progres innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – treningi z delegowania
 • zoptymalizowanie podaży usług multimedialnych dla MSP branży budowlanej przez stworzenie internetowego systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych – warsztaty z asertywności
 • „rozwój Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – szkolenia sprzedażowe
 • Badania i implementacja substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie i uruchomienie reaktora ciekłometalicznego – warsztaty z konfliktów
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz stworzeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – warsztaty biznesowe
 • Budowa pierwszej na świecie gry społecznościowej www z rozbudowanymi elementami ekonomii i polityki – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych – treningi z zarządzania projektem
 • Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” SA – inwestycja w nowe technologie – szkolenia biznesowe
 • eHQ – zbudowanie modernizacyjnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – treningi z kreatywności