Wyjazdy Team Building – Lubelski ProgramWszystkim poniższym firmom organizującym kongresy gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Cecyliusz Adamczyk, Dobiesław Wruk, Bożydar Siczek i Mikołaj Blazy

 • Konferencja Badan Kosmicznych
 • Piąty Warsztat Konsultantów Zarządzania Wyjazdy Team Building
 • 80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu
 • IV Sympozjum Międzywydziałowe „Integracja sztuki i techniki w architekturze oraz urbanistyce”
 • Security in cyberspace as a challenge of 21st century, hosted by the Institute of International – theory and practice
 • IV Rzeszowska Sesja Logopedyczna: „zagadnienia edukacyjne komunikacyjne ludzi osób dorosłych”
 • II Ogólnopolskie Studium Przypadku team building Kwartalne Quaestiones Oralitatis
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne w Atenach
 • Narzędzia, zastosowania a także implementacje metod wyszukiwania podobieństw dokumentów (Tools, Applications and Implemantations of Methods for Determining Similarities Between Documents)
 • I Ignatiańskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Psychoonkologiczne
 • Tydzień Mózgu w Krakowie „ Neurobiologia a także medycyna – wykorzystanie wyników badań podstawowych w medycynie
 • XXI Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski – Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny jak również Równiny Augustowskiej”
 • VII OGOLNOPOLSKA WYJAZDOWA INTEGRACYJNA KONGRES PLANARNY

  z formalnego harmonogramu

  „Zarządzanie rozwojem organizacji”

  pod tytułem

  „Kulturowe uwarunkowania szybkiego postępu organizacji"

 • Polityka Publiczna w Słowacji -priorytety a także wyzwania