Autorskie szkolenia HR


 • Foresight wiodących metodyki kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych
 • Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna – szkolenia interpersonalne
 • modernizacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA – treningi firmowe i praktyczne szkolenia z komunikacji
 • nowoczesne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – szkolenia z delegowania
 • Treningi Coachingowe – szkolenia interpersonalne i współfinansowane szkolenia menedżerskie
 • Interferometr ze zmienną długością fali
 • elektroniczna koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z asertywności
 • Isenderpl- nowoczesna i efektywna platforma marketingu bezpośredniego – szkolenia menedżerskie
 • Konfigurator iHome –
 • LAB-ALLCOM – zbudowanie inteligentnego portalu e-usług dla rynku laboratoryjnego – szkolenia ze stresu
 • Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z przywództwa
 • Nowy Xpertis, czyli jak zamienić zarządzanie na e-zarządzanie (PKWiU: 5829290 Pakiety pozostałego osystemowania użytkowego) – treningi z delegowania
 • OPTYMALIZACJA LECZENIA PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH ZA POMOCĄ IMPLANTÓW SYNTETYCZNYCH – szkolenia z delegowania
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Plan dynamizacji eksportu wstępnym etapem strategii dynamizacji działalności eksportowej w firmie – szkolenia interpersonalne
 • – szkolenia z komunikacji
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego i uruchomienie Stanusch Technologies na rynek NewConnect
 • Profesjonalne doradztwo dla DASE Financial Group Sp z oo jako kluczowy element wejścia na rynek New Connect – szkolenia sprzedażowe
 • programowanie procesorów samochodowych – warsztaty z przywództwa
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez import
 • wzmocnienie strategii działania przedsiębiorstwa BeClever Sp z oo poprzez eksport – szkolenia z obslugi klienta
 • unowocześnienie działalnosci eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • skok technologiczny działalności importowej spółki poprzez opracowanie harmonogramu rozwoju importu – szkolenia miekkie
 • skok technologiczny firmy Estimea poprzez opracowanie strategii importowej
 • wzmocnienie strategii działania firmy SEKWENCJA poprzez zbudowanie koncepcji eksportu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z kreatywności
 • rozwój przez import firmy PORTA
 • Serwis kompleksowego pośrednictwa w świadczeniu usług niewymagających fizycznego kontaktu między dostawcą a odbiorcą – szkolenia ze stresu
 • Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn
 • testCV jako narzędzie ułatwiające przeprowadzenie rekrutacji oraz zdiagnozowanie kwalifikacji pracowników jak i kandydatów do pracy – szkolenia z konfliktów
 • Uruchomienie nowoczesnego portalu turystycznego Rapatuieu – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego nanoproduktu w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego koncepcji dynamizacji eksportu – warsztaty z zarządzania projektem
 • wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku „Kurtyna powietrzna ze strumieniem pomocniczym na kraje europejskie, Rosję oraz USA – warsztaty z zarządzania czasem
 • Wykorzystanie najnowszych technik teleinformatycznych do monitorowania obiektów stałych i ruchomych
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia zamkniete
 • Wzmocnienie konkurencyjności Platinum Fund 24 SA poprzez uruchomienie innowacyjnego portalu pośrednictwa finansowego – treningi interpersonalne
 • pozyskanie i implementacja nowoczesnego modelu B2B szansą na dalszy intensywny unowocześnienie przedsiębiorstwa DEKSPOL
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi z zarządzania projektem
 • Zdobycie patentu dla nowoczesnego rozwiązania młyna z możliwością podwójnego wymuszania ruchu mielników – warsztaty sprzedażowe}